Informacje

Otwarte Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego z okazji Święta Nauki Wrocławskiej

Informacje 15 listopada 2018

Tegoroczne obchody Święta Nauki Wrocławskiej oraz Otwarte Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola odbyły się w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczystość obchodzona była w rocznicę utworzenia Akademii Leopoldyńskiej oraz pierwszych powojennych wykładów we Wrocławiu. Czytaj dalej

Spotkanie Rektorów w Akademii Wojsk Lądowych

Informacje 17 października 2018

Rektorzy wrocławskich i opolskich uczelni spotkali się w Sali Orła Białego przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu. Gospodarz Gen. bryg. dr hab. Dariusz Skorupka Rektor Akademii Wojsk Lądowych zaprezentował strategie i kierunki rozwoju Uczelni. AWL ma być Akademią Liderów, ma być rozpoznawalna, rozwijać zdolności przywódcze za pomocą najnowszych metod, narzędzi, technologii i procedur. Ma kształcić dowódców w kraju i w ramach współpracy międzynarodowej. Identyfikacja najlepszych rozwiązań to jeden z głównych filarów w realizacji strategii najlepszej uczelni w Europie. Szkolenia w nowych technologiach i działania w terenie mają być implementowane do procesu edukacji – podkreślał gospodarz w swym wystąpieniu. Czytaj dalej

Spotkanie Rektorów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Informacje 20 czerwca 2018

W dniu 20 czerwca w Sali Senatu Akademii Wychowania Fizycznego odbyło się ostatnie, w bieżącym roku akademickim, posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Tematem posiedzenia były tegoroczne Nagrody KRUWIO oraz informacje na temat Nagroda Prezydenta Wrocławia i Nagrody Prezesa Wrocławskiego Oddziału PAN. Jak zawsze wnioski muszą mieć merytoryczne uzasadnienie, nad którymi dyskusję podejmą właściwe gremia.
Czytaj dalej

Majowe posiedzenie KRUWiO w Pawłowicach

Informacje 23 maja 2018

W dniu 23 maja 2018 r. Rektorzy spotkali się na posiedzeniu w Pawłowicach, na którym był również obecny Profesor Tadeusz Luty. JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Tadeusz Trziszka przywitał wszystkich Gości i zaczął posiedzenie od przedstawienia osiągnięć swojej Uczelni. Zaznaczył przy tym współpracę Uniwersytetu Przyrodniczego z Chinami, która trwa już od 30 lat. Prof. T. Trziszka wspomniał o możliwości utworzenia konsorcjum uczelni związanej z programem „Zielona Dolina”. Przedstawił współpracę, która służyłaby poprawie profilaktyki zdrowotnej. Rektor UP prof. T. Trziszka zaznaczył, że „Zielona Dolina” może stać się programem narodowym, dlatego też warto taką współpracę wziąć pod uwagę.
Czytaj dalej

Styczniowe posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

Informacje 17 stycznia 2018

Pierwsze posiedzenie KRUWiO w nowym roku odbyło się w budynku Politechniki Wrocławskiej. Gospodarz spotkania, Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas, serdecznie powitał wszystkich i zaprezentował promocyjny film o Politechnice Wrocławskiej. W posiedzeniu, tradycyjnie, udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska, Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi prof. Tadeusz Luty, Prezes Oddziału Dolnośląskiego PAN prof. Andrzej Żelaźniewicz. Wśród zaproszonych obecni byli Goście, z którymi współpracują wrocławskie uczelnie: Środowiskowy Koordynator DNF prof. Tadeusz Dobosz, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Dariusz Ostrowski oraz Prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego prof. Andrzej Mulak.
Czytaj dalej

Wigilijne spotkanie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola na Papieskim Wydziale Teologicznym

Informacje 20 grudnia 2017

W dniu 20 grudnia 2017 r. Rektorzy spotkali się w Muzeum Archidiecezjalnym mieszczącym się na Ostrowie Tumskim. Gospodarz spotkania Ks. prof. Włodzimierz Wołyniec Rektor PWT zaprosił członków Kolegium do najstarszej części budynku, gdzie mieści się gotycka sala posiedzeń. Jej historię przedstawił ks. inf. Józef Pater. W muzeum znajdują się bogate zbiory zabytków gotyckich, dzieła średniowiecznej sztuki XIV-XVII w., tj. rzeźby kamienne i drewniane, malarstwo, grafika, rzemiosło artystyczne, zabytkowe meble, zbiory naczyń etruskich i inne.
Czytaj dalej

Święto Nauki Wrocławskiej 2017

Informacje 15 listopada 2017

Uroczyste Otwarte Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola odbyło się 15 listopada br., tradycyjnie w dniu Święta Nauki Wrocławskiej. W Oratorium Marianum Przewodniczący Kolegium, prof. Marek Ziętek – Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu powitał zaproszonych na tę uroczystość Gości. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć, zmarłej w tym roku, Elżbiety LONC – Rektor PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
Czytaj dalej